نمونه رای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

چهارشنبه 5 دی 1397  10:06 ب.ظ

نمونه رای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت
پرونده کلاسه  ...شعبه  ...دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده تصمیم نهایی شماره..
خواهان: خانم الف  فرزند .. به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خیابان...
خوانده: آقای ب  فرزند ...به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - 
خواسته ها:
 .1مطالبه خسارت دادرسی
 .2مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت
دادگستری جمهوری اسلامی ایران 
بسمه تعالی
نظر به محتویات پرونده ختم دادرسی اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می گردد:
رای دادگاه
در خصوص دعوی الف  بطرفیت آقای ب  بخواسته مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت با احتساب خسارات دادرسی . نظر به کپی مصدق سند رسمی ازدواج در پرونده ، رابطه زوجیت دائمی متداعیین محرز است .
با توجه به موازین قانونی به خصوص تبصره الحاقی ماده  336قانون مدنی ، زوجه امور مربوط به زندگی مشترک شرعا بر عهده وی نبوده به دستور و درخواست زوج با قصد عدم تبرع انجام داده اند و از لحاظ عرفی به آن اجرت تعلق گیرد مستحق اجرت اعمال انجام شده خواهد بود .
 در نظر فقهی منطبق با اصول نیز آمده است : » اگر مرد از زن خواسته که کار کند و قصد تبرع زن ثابت نیست مرد اجرت زن را ضامن است و اگر بدون درخواست مرد ، زن کار کرده مرد ضامن اجرت او نیست هرچند بدون قصد تبرع کار کرده باشد و متعارف آن قسم دوم است « 
در دعوی حاضر :
اولا" دلیل اثباتی در درخواست انجام کارهای خانه از سوی زوج نمیباشد .
ثانیا" گرچه کارهای متعارف در زندگی مشترک ( مثل شست و شوی و پخت و پز غذا و تهیه چای و قهوه و رفت و روب منزل ) شرعا" بر عهده زوجه نمیباشد ولی عرف ، برای چنین کارهای زن در زندگی مشترک ، اجرت در نظر نمیگیرد. 
فلذا دعوی مطروحه با این عبارت مندرج در تبصره الحاقی » عرفا" قابل مطالبه باشد « انطباقی ندارد . 
ثالثا" اماره قصد تبرع زوجه بر اصل عدم تبرع برتری داشته و زوجه دلیل آشکاری به انجام کارها به قصد اجرت ارائه ننموده است علاوه بر آن چنانچه زوجه قصد خود در انجام کارها برای اخذ اجرت به شوهرش گوشزد می نمود چه بسا آن کارها توسط خود زوج انجام میباشد یا چاره ی دیگری می اندیشد.
 رابعا" بنا به اظهارات زوج کلیه کارهای خانه راخودش انجام داده است و غذا در بیرون از منزل صرف میکرده .
با این اوصاف خواسته خواهان غیر ثابت تشخیص و دادگاه مستندا" به ماده  198قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد خواسته خواهان صادر و اعلام می نماید . رأی صادره ظرف  20روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

| آخرین ویرایش:چهارشنبه 5 دی 1397 | نظرات() 

برچسب ها: اجرت المثل ایام زوجیت ، ماده 336قانون مدنی ، قصد تبرع ، مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت ، خسارات دادرسی ،
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات