بررسی حقوق مالی زوجه در موارد صدور حكم طلاق به در خواست زوج

پنجشنبه 6 مهر 1391  07:48 ق.ظ

2 شرط انتقال تا نصف دارایی
1-2-2-تعریف و ماهیت
یكی از شروط مندرج در عقد نامه های رسمی در مورد اتنقال بخشی از اموال و دارایی شوهر است :«ضمن عقد ازدواج ،زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق رفتار او نبوده ،زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را كه در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را ،طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل نماید.»


ادامه مطلب

| آخرین ویرایش:- | نظرات()